Svadobný fotograf

Fotografické služby s celoslovenskou pôsobnosťou.

Svadobné portréty v študiu alebo exteriéri.
Foto reportáž časti alebo celého svadobného dňa.

Svadobné portréty

Reportážna fotografia
Foto reportráž spoločenských podujatí.

Reportážna fotografia

Individuálne portréty Štýlové fotografovanie v študiu
alebo exteriéri. Formálne aj voľný štýl.

Individuálne portréty

Reklamná fotografia - technická fotografia
na účel propagácie výrobkov a služieb.

Reklamná fotografia fotografia

Fotografie detí a rodinné portréty
v domácom prostredí. Mobilný ateliér.

Rodinná fotografia

Dekoratívna fotografia a fotografické obrazy
Veľkoplošná tlač vybraných fotografii na rôzny materiál.

Dekoratívna fotografia
Prezentované fotografie podliehajú autorským právam. Fotograf Jozef Jurga © Fotoatelier44 SK EU